IVU:
Kompresija vrata za gornju skupinu čašica desnog bubrega - Freley-ev znak