IVU:
Spu×vasti bubrezi s vapnenim inkrustacijama donjeg pola lijevog bubrega