IVU 45' kosa snimka

IVU 120'

Retrogradna pijelografija

Retrogradna pijelografija

Kavografija (venografija)

 

Dg: retrokavalni tijek uretera