IVU 15':
Agenezija desnog bubrega i posljedična  hipertrofija lijevog bubrega