IVU 40':
Lateralna malrotacija desnog bubrega
Anteriorna malrotacije lijevog bubrega