IVU:
Ureterokela desnog uretera
Podvostručen desni ureter