IVU:
Lateralna malrotacija desnog bubrega
Impresija mokraćnog mjehura od strane hipertrofično uvećane prostate