IVU:
Ciste desnog bubrega, ekspanzija gornjeg pola lijevog bubrega (cista? tumor?)