IVU snimke:
Konkrement desnog pijelona, pyelitis cystica l.dex.