IVU snimka:
Dva konkrementa u mokraŠnom mjehuru, hipertrofija prostate