IVU snimka:
Organski konkrement desnog pijelona i organski konkrement donje skupine čašica desnog bubrega uz neravnu, nepravilnu konturu pijeloureteričkog segmenta (početni pyelitis cystica)