IVU snimka:
Edem lijevog ureterovezikalnog ušća, stanje nakon spontane evakuacije konkrementa.