IVU:
Ureterolit lijevo, spontana ruptura kanalnog sustava lijevo