IVU:
Odljevni konkrement srednje i gornje skupine čašica desno, ureterolit desno.
Konkrement lijevog pijelona i pyelitis cystica l.sin.