IVU:
Organski konkrementi drednje i donje skupine čašica desnog bubrega