IVU:
Odljevni konkrementi obostrano uz afunkciju lijevog bubrega