IVU, ciljana snimka mokraćnog mjehura:
Konkrementi mokraćnog mjehura. Parapijelična cista lijevog bubrega.