Ciljana snimka lijevog bubrega i pregledna IVU snimka:
Konkrement pijeloureteričkog segmenta lijevo