Retrogradna cistouretrografija:
Nepravilni defekt punjenja (veliki koagulum)