IVU:
Veliki anorganski ureterolit u proksimalnog uretera lijevo i posljedična hidronefroza lijevog bubrega.