IVU:
Odljevni konkrement lijevog bubrega, afunkcija oba bubrega.
Porculanski žučnjak.