IVU:
Ureterolit distalnog segmenta uretera desno i posljedična uretrohidronefroza.