IVU:
Konkrement  u mokraćnom mjehuru i u projekciji prostatičnog segmenta uretre