IVU:
Konkrement u lijevom pijelonu.
Pijeloureteralna opstrukcija desno.