IVU 15':
Odljevni konkrement desnog bubrega (pijelona i kaliksa)