IVU 45':
Ekspanzivna tvorba lijevog bubrega
Ureterolit prevezikalno obostrano
Upalne promjene oba bubrega, više lijevo
Konkrement u žučnjaku