IVU:
Koagulum cijelog kanalnog sustava desnog bubrega nakon operativnog zahvata