IVU (pregledna snimka i uveŠani detalj lijevog uretera):
Ureteritis lijevog uretera.
Hipoplazija lijevog bubrega.