IVU (30'):
Smanjen kapacitet mokraćnog mjehura koji je zadebljale i trabekulirane stijenke ukazuje na kronični cistitis. Kronične upalne promjene i sekundarno skvrčen desni bubreg.
Kalcifikati foramen obturatorius-a obostrano.