IVU (pregledna snimka i uvećanje lijevog bubrega):
Pijeloureterična opstrukcija lijevog bubrega.
Pyelonephritis renis sin. (uz reduciran parenhima)
Sacroileitis bill