IVU (pregledna snimka i uvećano):
Papilarna nekroza donje skupine čašica lijevog bubrega (u anamnezi diabetes mellitus)

Ciljana nativna snimka oba bubrega:
Vidljivi kalcifikati u projekciji donje skupine čašica lijevog bubrega