Nativna snimka bubrega:
kalcifikati u projekciji srednje skupine čašica desnog bubrega

IVU:
Papilarna nekroza srednje skupine čašica desnog bubrega.