IVU:
Pijeloureterična opstrukcia lijevo.
Kronični pijelonefritis desnog bubrega.