IVU:
Hipoplastičan lijevi bubreg sa sekuntarnim upalnim kroničnim promjenama