Nativna snimka 24h nakon retrogradne pijelografije:
Pijeloureteralna opstrukcija