Pregledna snimka torakalnih organa u PA i LL projekciji:
Desno bazalno straga fibrinske kugle - stanje nakon liječenja TBC arteficijalnim pneumotoraksom.