Pregledna snimka torakalnih organa u PA i LL projekciji:
ANurizma proksimalnog dijela descedentne aorte