Pregledna snimka torakalnih organa:
Endoteliom pleure (gornje pluŠno polje desno lateralno)