IVU 1h:
TBC obostrano.
Mjehur izdužene kranijalne konture