IVU:
TBC desnog bubrega (margareta sign, uz vapnene inkrustacije uz pijelon)