IVU 30':
TBC desnog bubrega

IVU 45' (snimljeno 4 godina kasnije):
TBC desnog bubrega