IVU 15' (pregledna snimka i uveŠani detalj):
TBC Th-L prijelaza s kalcificiranim hladnim apscesom u psoasu desno