IVU 30':
TBC oba bubrega (najraniji IVU znaci TBC)