Nativna snimka urotrakta:
Hipernefrom s prisutnim kalcifikatima u desnom bubregu