IVU:
Tumor desnog uretera

Retrogradna pijelografija:
Tumor desnog uretera