IVU 30':
Kaudalno i prema naprijed potisnut mokraŠni mjehur uz nejsnu kranijalnu konturu (Ca uteri s infiltracijom kranijalne konture mokraŠnog mjehura)