IVU:
Infiltrativno-proliferativni proces gornjeg pola desnog bubrega

Retrogradna pijelografija kod istog pacijenta