IVU 15' (pregledna i ciljana snimka):
Tumor kanalnog sustava desnog bubrega