Retrogradna pijelografija:
Tumor kanalnog sustava desnog bubrega