IVU:
Proliferacija tm procesa mokraŠnog mjehura u dio lijevog uretera